Thông tin thi tin tin học quốc gia trình độ A, B kỳ thi ngày 07/05/2016

Ngày đăng 16/04/2016 |

Thông tin thi tin tin học quốc gia trình độ A, B kỳ thi ngày 07/05/2016

Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ thông báo kì thi quốc gia trình độ A,B ngày 07/05/2016

Hạn chót đăng kí ngày 04/05/2016

Xem chi tiết tại đây