Thông báo thi TOEIC nội bộ ngày 05/06/2016

Ngày đăng 26/04/2016 |

Thông báo thi TOEIC nội bộ ngày 05/06/2016

Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ thông báo: Thi TOEIC nội bộ ngày 05/06/2016. Thời hạn đăng kí từ ngày 26/04/2016 đến hết ngày 31/05/2016

Xem chi tiết tại đây