Khai giảng lớp tiếng Nhật ngày 11/05/2016

Ngày đăng 09/05/2016 |

Khai giảng lớp tiếng Nhật ngày 11/05/2016

Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ Sonadezi thông báo khai giảng lớp tiếng Nhật vào thứ 4 ngày 11/05/2016

Xem chi tiết tại đây