Thông báo thi tin học quốc gia trình độ A, B kỳ thi ngày 29/05/2016

Ngày đăng 10/05/2016 |

Thông báo thi tin học quốc gia trình độ A, B kỳ thi ngày 29/05/2016

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Sonadezi thông báo kì thi tin học quốc gia trình độ A, B chủ nhật ngày 29/05/2016

Xem chi tiết tại đây