THÔNG BÁO + THƯ MỜI SINH VIÊN/ CỰU SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2016

Ngày đăng 19/05/2016 |

Khoa Xây dựng tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên ngành xây dựng năm 2016

Nhằm tạo môi trường học thuật cho sinh viên trong việc khuyến khích và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tạo cơ hội để sinh viên thể hiện các kỹ năng thu thập thông tin, làm việc nhóm, thuyết trình và thảo luận. Qua đó, sinh viên thể hiện được năng lực, khám phá và khẳng định bản thân cũng như trau dồi những kiến thức cần thiết cho ngành nghề của mình sau khi ra trường. Mặt khác, việc tổ chức hội thảo sẽ giúp giảng viên đánh giá được trình độ tiếp thu kiến thức của sinh viên, từ đó có các phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn.

Nay Khoa Xây dựng tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên ngành xây dựng năm 2016 (xem thư mời tại đây), cụ thể như sau:

  • Thời gian: Thứ sáu, ngày 27/5/2016 (8h00 - 11h30)
  • Thời lượng: 210 phút
  • Địa điểm: Phòng 1.2 Khu A

Các đề tài bao gồm:

  • Đề tài 1: Cọc bê tông ly tâm ứng suất trước – Đánh giá hiệu quả dựa vào sức chịu tải và giá thành của cọc. Báo cáo: Nhóm 1 K9XD
  • Đề tài 2: Các phương pháp thi công bê tông đặc biệt. Báo cáo: Nhóm 2 K9XD.     
  • Đề tài 3: Tính toán và lựa chọn hợp lý khung nhà công nghiệp một tầng bằng kết cấu thép. Báo cáo: Nhóm K10XD.     
  • Đề tài 4: Sử dụng thép polymer composite trong xây dựng. Báo cáo: Nhóm K11XD.