Thông báo thi tin học quốc gia trình độ A,B ngày 19/06/2016

Ngày đăng 10/06/2016 |

Thông báo thi tin học quốc gia trình độ A,B ngày 19/06/2016

Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ Sonadezi thông báo thi tin học quốc gia trình độ A, B ngày 19/06/2016

Xem chi tiết tại đây