Thông báo dời kì thi Tin học quốc gia A, B sang ngày 03/07/2016

Ngày đăng 17/06/2016 |

Thông báo dời kì thi Tin học quốc gia A, B sang ngày 03/07/2016

Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ thông báo dời kì thi tin học A,B sang ngày  03/07/2016

Xem chi tiết tại đây