Kết quả thi chứng chỉ quốc gia tin học A ngày 03/07/2016

Ngày đăng 19/07/2016 |

Kết quả thi chứng chỉ quốc gia tin học A ngày 03/07/2016

Trung tâm tin học - Ngoại  ngữ Sonadezi thông báo kết quả thi chứng chỉ quốc gia tin học A ngày 03/07/2016

Xem chi tiết tại đây