Thông báo thi Tin học A Chủ nhật ngày 21/08/2016

Ngày đăng 15/08/2016 |

Thông báo thi Tin học A Chủ nhật ngày 21/08/2016

Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ Sonadezi thông báo kì thi Tin học Quốc gia trình độ A ngày 21/08/2016

Xem chi tiết tại đây