Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng lên Đại học Kinh tế TP.HCM hệ Vừa làm Vừa học- đợt 1 năm 2017 học tại CĐ Sonadezi

Ngày đăng 02/12/2016 |

Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng lên Đại học Kinh tế TP.HCM hệ Vừa làm Vừa học- đợt 1 năm 2017 học tại CĐ Sonadezi

1. Các ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Ngôn ngữ Anh

2. Thời gian đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp

Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

Bằng tốt nghiệp do trường Đại học Kinh tế TP.HCM cấp.

3. Đối tượng tuyển sinh: Những Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp.

4. Thời gian phát và nhận hồ sơ: Từ thứ 2 – thứ 6.

5. Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 0613.994.013/012 (Ext: 301), hoặc liên hệ: Thầy Vũ Đức Tuấn0983.940044, Thầy Phạm Quang Duy: 0988.088148  

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.