Thông báo kỳ thi tin học văn phòng nội bộ 17/9/2017

Ngày đăng 13/09/2017 |

Thông báo kỳ thi tin học văn phòng nội bộ 17/9/2017

THÔNG BÁO

V/v Thi Tin học văn phòng

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi thông báo tổ chức kỳ thi Tin học văn phòng nội bộ ngày 17/9/2017 với chi tiết như sau:

1. Thời gian đăng ký thi : Từ ngày 10/8/2017 đến hết ngày 13/9/2017 tại văn phòng Trung tâm THNN, từ Thứ hai đến Thứ sáu (8h00 -> 18h00).

2. Thể lệ đăng ký thi : Thí sinh nộp 2 hình thẻ 3x4 (thời gian chụp không quá 03 tháng, mặt sau hình ghi rõ Họ tên, Ngày sinh, Lớp). Ngày 14/9/2017 thí sinh đến văn phòng Trung tâm lấy phiếu báo thi.

3. Thời gian thi : Sáng Chủ nhật ngày 17/9/2017 từ 7h30 đến 10h30.

4. Địa điểm thi : Tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi.

5. Đối tượng : Sinh viên của Trường, các học viên thuộc TT TH-NN và thí sinh tự do.

6. Lệ phí thi : 250.000đ/ thí sinh.