Thông báo kỳ thi TOEIC nội bộ 24/9/2017

Ngày đăng 13/09/2017 |

Thông báo kỳ thi TOEIC nội bộ 24/9/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI

TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ 

THÔNG BÁO

V/v Thi TOEIC nội bộ

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi thông báo tổ chức kỳ thi TOEIC nội bộ ngày 24/9/2017

với chi tiết như sau:

1. Thời gian đăng ký thi: Từ ngày 9/8/2017 đến hết ngày 15/9/2017 tại Trung tâm TH-NN, từ Thứ hai đến Thứ sáu (8h00 -> 18h00).

2. Thể lệ đăng ký thi: Thí sinh nộp 2 hình thẻ 3x4 (thời gian chụp không quá 03 tháng, mặt sau hình ghi rõ Họ tên, Ngày sinh, Lớp). Từ 19/9 đến 20/9/2017 thí sinh đến Trung tâm lấy phiếu báo thi.

3. Thời gian thi: Sáng Chủ nhật ngày 24/9/2017 từ 7h30 đến 10h30.

4. Địa điểm thi: Tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi.

5. Đối tượng: Sinh viên của Trường, các học viên thuộc Trung tâm TH-NN và thí sinh tự do.

6. Lệ phí thi250.000đ/ thí sinh.