Kỳ thi TOEIC - THVP tháng 12/2018

Ngày đăng 29/11/2018 |

Thông báo kỳ thi TOEIC - THVP nội bộ tháng 12 năm 2018

Thời gian thi:

          - Thi TOEIC: Chủ nhật, 16/12/2018 (Sáng 8h00 - Chiều 13h00)

          - Thi THVP: Chủ nhật, 23/12/2018 (Sáng 8h00 - Chiều 13h00)

Địa điểm thi: Trường Cao Đẳng CN&QT Sonadezi

Thủ tục đăng ký:

          - 03 hình 3X4 (mặt sau: họ tên, lớp, ngày sinh)

          - Lệ phí: 250.000 đồng/ thí sinh

Lưu ý: Hạn chót ghi danh trước kỳ thi 03 ngày