Công ty TNHH FASHION GARMENTS 2 tuyển dụng

Ngày đăng 10/12/2018 |

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Fashion Garments 2 có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại xưởng 2 Biên Hòa, Đồng Nai


Xem trực tuyến

Tải file đính kèm: