Công ty TNHH Saigon TanTec Leather nhà máy Bình Dương tuyển dụng

Ngày đăng 10/12/2018 |

Công ty TNHH Saigon TanTec Leather nhà máy Bình Dương tuyển dụng: Bảo trì Cơ khí/ chế tạo, kỹ sư Hóa, nhân viên ngành da giày


Xem trực tuyến

Tải file đính kèm: