Asia Garment Manufacturer Việt Nam tuyển dụng

Ngày đăng 11/12/2018 |

Asia Garment Manufacturer Việt Nam tuyển dụng nhiều vị trí tổ trưởng chuyền may, phó giám đốc Sản xuất, kỹ sư phần mềm, tổ trưởng cắt


Xem trực tuyến

Tải file đính kèm: