Công ty Asia Garment Manufacturer VN tuyển dụng

Ngày đăng 25/12/2018 |

Công ty Asia Garment Manufacturer VN tuyển dụng Tổ trưởng truyền may, Phó giám đốc Sản xuất, Kỹ sư phần mềm, Tổ trưởng Cắt


Xem trực tuyến

Tải file đính kèm: