LỊCH THI TOEIC NỘI BỘ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN THÁNG 12/2019

Ngày đăng 14/11/2019 |

LỊCH THI TOEIC NỘI BỘ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN THÁNG 12/2019

LỊCH THI TOEIC NỘI BỘ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN THÁNG 12/2019

 

Trung tâm TH-NN Sonadezi thông báo kỳ thi Tháng 12/2019:

 • Lịch thi Tin học ứng dụng cơ bản ngày 22/12/2019:
 • Thời gian :  8h00 – 11h00
 • Địa điểm  : Trường cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi
 • Lệ phí      : 300.000đ/thí sinh
 • Lịch thi TOEIC nội bộ ngày 29/12/2019:
 • Thời gian :  8h00 – 11h00
 • Địa điểm  : Trường cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi
 • Lệ phí      :  300.000đ/thí sinh

*Lưu ý:  

 • Khi đăng kí thi, các bạn cần nộp:
 •  2 tấm hình 3x4 (Tin học ứng dụng cơ bản)
 •  3 tấm hình 3x4 (TOEIC)
 • Thời gian đăng kí từ ngày 15/11/2019 đến 11h00 ngày 14/12/2019.