GIỚI THIỆU

Ngày đăng 23/12/2019 |

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ trực thuộc Trường cao đẳng Công nghệ & Quản trị Sonadezi được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-PTKCN-TrCĐ ngày 01 tháng 12 năm 2005, hoạt động theo định hướng chiến lược và nhu cầu phát triển của nhà trường.