KHAI GIẢNG MÔN TOEIC 4 VÀ NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Ngày đăng 04/12/2019 |

KHAI GIẢNG MÔN TOEIC 4 VÀ NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

KHAI GIẢNG MÔN TOEIC 4 VÀ NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ Sonadezi thông báo lịch khai giảng:

  • Môn TOEIC 4 (3 ĐVHT):

Ngày khai giảng : 09/12/2019

Thời gian            : Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần (từ 17h45 đến 20h45)

Phòng học          :  A3.6

Học phí              : 1.140.000 đồng

  • Môn Nguyên lý kế toán (2 ĐVHT):

Ngày khai giảng : 10/12/2019

Thời gian            : Thứ 3 và thứ 6 hàng tuần (từ 17h45 đến 20h45)

Phòng học          :  A4.3

Học phí              : 840.000 đồng

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ